Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Xử lý cắt giảm gia cảnh người phụ thuộc

Xử lý cắt giảm gia cảnh người phụ thuộc

Thủ tục cắt giảm trừ gia cảnh thuế TNCN khi chuyển công ty? Cách Xóa đăng ký người phụ thuộc như thế nào?

 

***Căn cứ:

+++ Mức giảm trừ gia cảnh

– Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

– Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng”.

– Tại Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

+ Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thoả thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

+ Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

+ Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này”.

 

 

= > Như vậy:

– Khi người lao động chuyển nơi làm việc thì vẫn phải đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh lại như đăng ký lần đầu tại nơi làm việc cũ.

– Về nguyên tắc mỗi người phụ thuộc (NPT) chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế (NNT) trong năm tính thuế

– Ví dụ: Trong năm tính thuế 2018, một NPT không thể tính giảm trừ gia cảnh cho một NNT 02 tháng đầu năm Cho Vợ và cho một NNT khác là Chồng 10 tháng còn lại. Việc lựa chọn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NPT là con đến hết năm tài chính và chuyển NPT sang tính giảm trừ gia cảnh cho người còn lại bắt đầu từ 01/01/XXXX của năm tài chính mới thì cơ quan chi trả thu nhập cắt giảm trừ gia cảnh đến hết 31/12/XXX.

+++ Thủ tục hồ sơ cắt giảm:

– Tại Điều 13 của Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 hiệu lực từ ngày 12/8/2016

–> Theo đó, thủ tục cắt giảm trừ gia cảnh theo từng trường hợp như sau:
++ Trường hợp 1:Người nộp thuế thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế:

–> Hồ sơ gồm:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST để thay đổi thông tin cho người phụ thuộc.

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi);

– Bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các Giấy tờ này có thay đổi.

++ Trường hợp 2: Người nộp thuế thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập:

–> Hồ sơ gồm:

– Cá nhân gửi bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập.

– Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) – Thay thế các mẫu trước đây như: Mẫu 16/ĐK-TNCN theo Thông tư 156 và Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư 92.

– Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

–>Lưu ý:

– Nếu các bạn nộp hồ sơ cắt giảm người phụ thuộc bằng giấy thì sử dụng mẫu số 20-ĐK-TH-TCT

– Làm trên phần mềm HTKK hoặc trên phần mềm QTTNCN 3.3.1.H-TCT

– Theo điểm b, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về mức giảm trừ gia cảnh như sau:

Bài viết liên quan:

Leave a Comment