Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Xử lý Khiếu nại và xử lý vi phạm thuế xuất, nhập khẩu

Xử lý Khiếu nại và xử lý vi phạm thuế xuất, nhập khẩu

1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại thuế xuất, nhập khẩu

Để phù hợp với quy định của WTO, đối tượng nộp thuế được lựa chọn quyền khiếu nại với cơ quan thu thuế hoặc toà án hành chính về thuế.

Điều 22 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005 quy định:

Trong trường hợp đối tượng nộp thuế không đồng ý với quy định của cơ quan hải quan về số tiền thuế, tiền phạt, hình thức xử phạt, thì vẫn phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, chấp hành biện pháp xử phạt, đồng thời có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

 

2. Xử lý vi phạm thuế xuất, nhập khẩu

* Đối với đối tượng nộp thuế.

– Trường hợp chậm nộp thuế thì ngoài việc nộp đủ số thuế chậm nộp, còn phải nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (Điều 23, Khoản 1).

– Trường hợp không thực hiện kê khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý phạt hành chính về thuế.

– Trường hợp khai man, trốn thuế thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế theo quy định của luật này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị phạt tiền từ 1 đến 5 lần số tiền thuế gian lận.

– Trường hợp không nộp thuế, nộp phạt theo quyết định xử lý về thuế thì bị cưỡng chế thi hành bằng các biện pháp như: Trích tiền gửi của đối tượng nộp thuế tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước cho chuyến hàng tiếp theo của đối tượng đó cho đến khi họ nộp đủ tiền thuế, tiền phạt. Người có hành vi trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế mà còn vi phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

* Đối với công chức hải quan và cá nhân khác có liên quan.

Nếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng, tham ô tiền thuế thì phải bồi thường cho nhà nước toàn bộ số tiền đã chiếm dụng, tham ô, và tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Công chức hải quan nếu thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, bao che cho người vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường.

Bài viết liên quan: