Friday, 7 Aug 2020
LUẬT THUẾ MỚI

Ngân hàng trả lại tiền thì hạch toán

Khi chuyển tiền thanh toán tiền hàng cho khách hàng qua Ngân Hàng Nhưng vì Doanh Nghiệp khi viêt UNC viết sai tài khoản hoặc sai tên khách hàng…. Số tiền chuyển đi bị trả lại vào Tài Khoản.

 

– Doanh Nghiệp lại phải viết lại UNC thanh toán cho khách hàng. Vậy phải hạch toán như thế nào?

***Hạch toán bút toán

+++ Cách 01: Ghi nhận vào phải thu khác hoặc phải trả khác

Ngày chuyển Nợ TK 1388,3388/ Có TK 112, Ngày Nhận lại Nợ TK 112/ có TK 1388,3388 => Ngày viết lại UNC chuyển khoản thanh toán: Nợ TK 331/ Có TK 112

 

 

+++Cách 02: ghi nhận tiền đang chuyển làm thủ tục

Ngày chuyển Nợ TK 113/ Có TK 112, Ngày nhận lại Nợ TK 112/ Có TK 113

=> Ngày viết lại UNC chuyển khoản thanh toán: Nợ TK 331/ Có TK 112

+++Cách 03: Hoàn nguyên: lúc đầu đã lỡ hạch toán như thế nào thì hạch toán ngược lại bút toán ban đầu

Ngày chuyển Nợ TK 331/ Có TK 112, Ngày nhận lại Nợ TK 112/ Có TK 331

=> Ngày viết lại UNC chuyển khoản thanh toán: Nợ TK 331/ Có TK 112

= > Như vậy: Có thể hạch toán Tất cả các cách hạch toán nêu trên đều không ảnh hưởng trọng yếu của chi phí cũng như liên quan đến tiền thuế phát sinh nên cơ quan thuế cũng không hạch sách hoặc bắt bẻ điều này.

***Căn cứ:

– Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 26/8/2016 thay thế : QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

– THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH thay thế cho QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Post Comment